วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

รถพลังงานไฟฟ้า เทรนด์ใหม่ที่ทั้งโลกต้องจับตามอง

22 พ.ย. 2023
36

รถพลังงานไฟฟ้า เทรนด์ใหม่ที่ทั้งโลกต้องจับตามอง

รถพลังงานไฟฟ้า เทรนด์ใหม่ที่ทั้งโลกต้องจับตามอง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle – EV) ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยลดมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานและลดการพึ่งพาน้ํามันเชื้อเพลิงฟอสซิล

EVs ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมียอดจําหน่ายทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2021 มีการจําหน่าย EVs กว่า 6.6 ล้านคัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปีก่อนหน้า คาดการณ์ว่าในปี 2025 จะมียอดขาย EVs ทั่วโลกสูงถึง 19 ล้านคัน

ปัจจัยหลักที่ทําให้ EVs ได้รับความนิยมมากขึ้น ได้แก่

– รัฐบาลหลายประเทศออกนโยบายสนับสนุน EVs เช่น การลดภาษี มาตรการจํากัดการใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นต้น

– ราคาแบตเตอรี่ลดลงอย่างมาก ทําให้ราคารถ EV ถูกลง

– ประสิทธิภาพและระยะทางวิ่งของ EVs ดีขึ้น

– บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนําต่างเร่งพัฒนาและผลิต EVs

– มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับ EVs เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า

ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ EVs เริ่มได้รับความสนใจ โดยรัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2579 จะต้องมีการใช้รถ EV สัดส่วน 30% ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศ มีการออกมาตรการลดภาษีและอุดหนุนราคารถ EV เพื่อกระตุ้นการซื้อขาย รวมถึงส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ทั่วถึง

EVs จึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง เพราะนอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจและสะดวกสบายมากขึ้น คาดว่าในอนาคตอันใกล้ EVs จะมาแทนที่รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นหลัก ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างหันมาให้ความสนใจ EVs กันมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่อนาคตของการคมนาคมที่สะอาดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น