วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

วาฬสีน้ำเงินกลับมายังบ้านแล้ว หลังถูกล่าอย่างหนักจนแทบสูญพันธุ์

26 พ.ย. 2023
32

วาฬสีน้ำเงินกลับมายังบ้านแล้ว หลังถูกล่าอย่างหนักจนแทบสูญพันธุ์

วาฬสีน้ําเงินกลับมายังบ้านแล้ว หลังถูกล่าอย่างหนักจนแทบสูญพันธุ์

วาฬสีน้ําเงินถือเป็นสัตว์ทะเลที่มีความสวยงามและหายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก มันมีขนาดใหญ่โตและมีสีน้ําเงินอมเทาตลอดทั้งตัว ซึ่งแตกต่างจากวาฬชนิดอื่นๆ วาฬสีน้ําเงินเคยถูกล่าจับอย่างหนักหน่วงในช่วงศตวรรษที่ 19-20 จนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วใกล้สูญพันธุ์

ในอดีต วาฬสีน้ําเงินเคยแพร่พันธุ์อยู่เป็นจํานวนมากในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและทางใต้ ตั้งแต่ชายฝั่งแคลิฟอร์เนียจนถึงอะแลสกา แต่การล่าวาฬอย่างหนักในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา ทําให้ประชากรวาฬสีน้ําเงินลดลงอย่างน่าใจหาย มีการประเมินว่าในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 มีวาฬสีน้ําเงินเหลืออยู่ในโลกเพียงไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ วาฬสีน้ําเงินจึงได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และมีการห้ามล่าวาฬสีน้ําเงินอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่ปี 1966 เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้ประชากรวาฬสีน้ําเงินเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ แม้ว่าจะยังไม่กลับมามากเท่าในอดีต แต่อย่างน้อยก็สามารถพบเห็นวาฬสีน้ําเงินได้บ่อยครั้งขึ้นในบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ประจําของมัน

การกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของวาฬสีน้ําเงินในบริเวณชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย ถือเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรการอนุรักษ์วาฬสีน้ําเงินให้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์ประสบความสําเร็จ อย่างไรก็ตาม วาฬสีน้ําเงินก็ยังคงเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ประชากรของมันยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับในอดีต ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วาฬสีน้ําเงินสามารถฟื้นฟูประชากรและกลับมาอยู่ร่วมกับเราในมหาสมุทรอีกครั้งอย่างยั่งยืนต่อไป